На конференції «Енергонезалежність Житомирської області» було презентовано енергетичну дорожню карту

23.12.2014
news2

На конференції «Енергонезалежність Житомирської області» було презентовано енергетичну дорожню карту.Вона була створена з метою пошуку власних альтернативних джерел енергії, більш широкого використання місцевої сировинної бази, впровадження сучасних енергоефективних технологій та обладнання в господарському комплексіЖитомирської області.
Ця карта інформуватиме громаду про сучасний стан паливно-енергетичного комплексу області, орієнтуватиме зацікавлених ділових партнерів у пошуку нових можливостей для реалізації власних інвестиційних та бізнес-проектів у сфері підвищення енергоефективності.
Для потенційних інвесторів у карту включено інформацію про сировинний потенціал області; надано докладний опис процедури отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергетики; наведено перелік існуючих котелень із зазначенням виду споживаних енергоресурсів та інформацією про наявність проектної документації або пропозицій по переведенню на альтернативні види палива.